National Labour Resource Centre

OPAC(Online Public Access Catalouge)

गरिखानेका नाममा

www.gefont.org/जिफन्ट प्रकाशन १३८ सह-लेखनका पुस्तकहरु • युनियन व्यवस्थापन, २०५० • कसो गर्ने होला(कार्टुन-सचित्र कथा), २०५० • सूचना संकलन तथा अभिलेखन, २०५४ • प्रशिक्षकको किताव, २०५५ • सामूहिक सौदावाजी, २०५५ • हामी महिला, २०५७ • मजदुरहरुको मौलिक मानव अधिकार, २०५७ • ट्रेड यूनियन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान, २०५७ (दोस्रो संस्करण,२०६१) • ज्याला (कार्टुन-सचित्र कथा), २०५९ • आजको श्रम एजेण्डा, २०५९ • विकल्पको खोजी, २०५९ • मिनाको कथा (कार्टुन-सचित्र कथा), २०५९ • कृषि श्रमिक, २०६० • श्रमिकहरुको मौलिक मानवअधिकार (कार्टुन-सचित्र कथा), २०६१ • विकल्पमा समाजवाद, २०६१ • ट्रेड यूनियन र श्रमको मूल्य सिद्धान्त, २०६२ • कार्यथलोमा मर्यादित कामको लागि, २०६३ • सबै श्रमिकका लागि कामाजिक सुरक्षा, २०६८ सह-संपादन पुस्तकहरु • राष्ट्रिय श्रमनीति, २०५६ • श्रम संसारका बाह्र बर्षहरु (सह-लेखन सहित), २०६० • द्वन्द्वबाट रुपान्तरणतिर, २०६७ • म प्रधानमन्त्री हुँदा(पूर्व प्रम केपी ओलीका भाषणहरुको संग्रह), २०७३ आदि संयुक्त-अनुबाद • जब पोथी बास्छे, २०५० • महिलाहरु मजदुर हुँदा, २०५० • विश्व अर्थतन्त्र, २०५५ अंग्रेजी भाषामा दर्जन पुस्तक, प्रतिवेदन र केसस्टडी