National Labour Resource Centre

OPAC(Online Public Access Catalouge)

मदन भण्डारी सङ्कलित रचनाहरु २

तर जुनसुकै बेलामा पनि आफूलाई मन परेको वा आफूलाई बढ्ता जानकारी भएको कुनै खास एउटा रुप लागू गर्न खोज्ने, त्यसप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने वा अमूर्तरुपमा आफूलाई संघर्षशील देखाउने तर चालू परिस्थितिका ठोस संघर्षहरुमा हार्दिकरुपमा संलग्न हुन नचाहने रुपमा संघर्षको क्षेत्रमा औपचारिकतावाद आमरुपमा व्यक्त भएको छ। -जननेता मदन भण्डारी १५ असार २०४५